Starten

Att starta planet är faktiskt det som är näst svårast med modellflyg. Man kan starta sitt plan på två olika sätt. Det ena sättet är att man startar planet från marken, som ett riktigt plan. Ett annat sätt är att man kastar iväg sitt plan. Man kallar detta sätt att starta för handstart. Det spelar ingen roll vilket sätt att starta man väljer, eftersom att båda i stort sett är lika svåra. Ofta är det planmodellen man har som bestämmer vilket sätt att starta som är lämpligast. Om planet behöver en hög fart för att flyga startar man från marken. Det spelar också roll hur mycket planet väger. Det kan ofta vara svårt kasta de tyngre modellerna.

Innan man börjar flyga måste man dock kontrollera hur långt sändaren räcker. Detta gör man genom att skjuta in sändarens antenn. Då ser man hur långt bort man kan flyga, utan att planet slutar ta in kommandon eller störs ut. Man bör alltid ha minst 20 meters räckvidd. Om man har en slowflyer brukar dock mottagaren vara mindre för att vikten ska sparas, och de har ofta bara en räckvidd på 10 meter.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel