Frekvenser för radiostyrning

Frekvenser

När man håller på med modellflygplan gäller det att ha koll på vilka frekvensband man får använda. Det finns i Sverige fyra stycken sådana. Dessa är 2,4GHz, 27 mhz (AM), 30 mhz (FM), 35 mhz (FM) samt 40 mhz (FM). Vissa av dessa är så kallade olika former av frekvenshoppande system.

I dag kan man nästan bara finna utrustning på det så kallade 2.4Ghz bandet. Det finns flera olika signalprotokoll och fabrikat att välja mellan. Det är dock viktigt att veta att inte alla fabrikat är kompatibla med alla flygplan. Det finns också olika tillverkare som har egna system så det finns en hel del att hålla koll på. Innan man köper en sändare måste man alltså kontrollera att de funktioner som finns i radion också är kompatibla med den mottagare man väljer samt den prisbild man tänkt sig.

Ibland förekommer relativt mycket störningar på frekvenserna och det kan leda till att planen störtar. Om man väljer ett så kallat frekvenshoppande system på 2.4Ghz band finns dock inte problemen i lika stor grad eftersom att de olika systemen kan turas om att vara på de frekvenser som är tillgängliga inom bandet.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel