Motorer, hur funkar det

När det gäller motorer till flygplan finns de i väldigt många olika modeller, och dessutom finns de också från många olika tillverkare. Det finns alltså en stor mängd olika motorer att välja mellan. Man kan finna små motorer med någon halv kubikcentimeters slagvolym, till motorsågsmotorer på ccm som konverteras. Även motorstyrkan kan variera mellan bara någon tiondels hästkraft till väldigt många hästkrafter.

När det gäller motortyper för modellplan kan de delas in i två huvudkategorier – elmotorer samt kolvmotorer. Dessa kan sedan delas in i dieselmotorer som drivs av recinolja, eter eller fotogen, glödstiftsmotorer som drivs av metanol samt olja, kolsyremotorer, elmotorer och 2-takts motorer.

När det gäller dieselmotorer är de i dagsläget inte speciellt vanliga i samband med modellflygplan. I oldtimer sammanhang används dock dessa motorer mycket flitigt. I dessa motorer används ofta ett bränsle av eter, fotogen samt recinolja. Ibland ingår också en del amylnitrat i bränslet.

Glödstiftsmotorer

När man flyger modellflyg är de allra vanligaste motorerna glödstiftsmotorer. Dessa drivs ofta av ett drivmedel som består av blandad metanol och olja. Detta bränsle tänds sedan av ett glödstift som har monterats på motorns topp. Det vanliga är att bränslet innehåller 80 % metanol och 20 % olja. Detta fungerar för de flesta motorer och väder. Om man vill kan man också tillsätta lite nitrometan i bränslet. Detta gör att motorn kan arbeta snabbare. En nackdel är dock att bränslet ger mer slitage på motorn samtidigt som nitrometanet är mycket riskabelt att arbeta med. Detta bränsle är alltså inget man bör börja leka med om man inte vet vad man håller på med. Som nybörjare bör man be någon erfaren om hjälp.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel