Skalaflyg

En skalatävling består egentligen av två olika tävlingar som sätts samman till en. Det första tävlingsmomentet är en så kallad statisk del. Där granskar en domarpanel den tävlandes modellplan, och jämför detta mot det material och den dokumentation som den tävlande visar för domarna. Den andra delen består sedan av ett flygmoment. Där ska ett program bedömas, och detta också av en domarpanel. Poäng sätts alltid mellan 0 och 10.

I den statiska tävlingsdelen måste den tävlande kunna visa att den förebild modellplanet har verkligen har funnits på riktigt. Det ska göras genom filmer, bilder eller fotografier. Den som tävlar ska också kunna visa bilder som visar förebildens delar, och det ska också finnas ritningar över förebilden i olika vypositioner. Det ska också finnas någon variant av färgdokumentation. Efter detta sätter domarna poäng.

Under flygmomentet ska planet flygas tre gånger och sedan tas snittet av de bästa två flygningarna ut. Detta bildar sedan flygningens resultat. Det är alltid fem domare som dömer. För att ingen ska kunna favoriseras stryks alltid de högsta samt lägsta poängen för varje tävlande, och sedan räknas poängen ihop och snitten tas ut. Den med högst poäng vinner.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel