AM/FM modulation

När det gäller ordet modulation är det lite svårt och krångligt. Det har helt enkelt att göra med på vilket sätt signalerna förs mellan flygplanet och radion. När det gäller modulation finns det tre vanliga överföringssätt. Dessa är AM, FM, samt FM PCM.

Hur känsliga är de för störning?

Dessa olika band är en aning olika när det gäller hur känsliga de är för störningar. Den enklaste och billigaste tekniken är AM, men den är också relativt känslig för olika störningar. Dessa används för det mesta på 27Mhz bandet för olika radiobilar. Det finns dock några 40Mhz radior för modellflyg som använder överföringsmetoden AM. Om man väljer FM är det lite stabilare, men det kostar också en del mer. Detta används i stort sett bara för flyg. Inom FM finns två överföringssätt, PPM och PCM. PCM är en digital variant och där finns också en funktion som gör att alla servos hamnar i ett bestämt läge om kontakten med sändaren förloras. Detta system kostar mest av alla. Den allra vanligaste typen är dock PPM, och med denna sänds radiopulser ut. Denna är relativt störningssäker, men saknar så kallade failsystem som går in om kontakten förloras.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel