Landningen

Många säger att det är stort att kunna flyga ett plan. Sanningen är dock att det är än större att kunna landa planet på ett snyggt sätt. När det gäller modellflygplan är landningen ofta det de allra flesta är mest nervösa över. Med all rätt har en nybörjare ofta respekt och svårt för att flyga riktigt nära marken. Det kan därför vara klokt att man tidigt lär sig några riktmärken i banans ände som ska passeras när man landar.

När man flyger in på den sista raksträckan mot den så kallade sättningspunkten med ett motorplan kallas denna sträcka för finalen. Om möjligt ska denna alltid ske i motvind. Om man har ett motordrivet plan ska finalen alltid genomföras med motorn på tomgång. Man har som flygare alltså redan när man tar bort gasen och inleder finalen bestämt var planets sättningspunkt ska vara. Det krävs att den som styr planet har kunskap om hur flygplanet glider, samt att denna både bedömer planets höjd, avstånd samt motvindens styrka på ett bra och korrekt sätt för att landningen ska gå bra. Det finns med andra ord en hel del att tänka på i landningen.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel