Linflyg

Ett modellplan av linflygmodell har en motor och styrs med hjälp av linor. Dessa är ofta två till antalet och de är kopplade till planets inre vingspets. De går sedan vidare till en mekanism som styr höjdrodret på planet. Modellplanet rör sig under flygningen kring piloten längs med periferin liknande en halvsfär. Radien här ska vara lika stor som linornas längd och piloten ska stå i mitten.

När planet snurrar måste piloten vrida sig runt tillsammans med det. Man får räkna med att bli lite yr under de första flygningarna. I kombination med linornas längd samt flygfarten hålls linorna sträckta. Kraften är flera gånger tyngre än modellen. Som pilot kan man alltså göra olika konster rakt ovanför huvudet. Under det tidiga fyrtiotalet introducerades linflyg, och sedan dess har det utvecklats till en tävlingssport på riktigt hög nivå.

Om man vill tävla i linflyg kan det vara bra att känna till att alla tävlingar genomförs med målsättning av olika karaktär. Det kan till exempel handla om att flyget ska gå så fort som möjligt, om att det ska vara flera som flyger samtidigt för att ett visst antal varv ska köras så snabbt som möjligt, där man endast laddar om för att tanka. Det kan också tävlas i att två piloter flyger samtidigt och i aktern finns en pappersserpentin. Målet i denna tävling är helt enkelt att klippa av motståndarens pappersserpentin med propellern på det egna planet.Man kan också tävla i att göra olika konstprogram. Utomlands kan man också tävla i linstyrt lastplan och i skalmodeller.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel