Olika flygplanstyper

När det gäller modellflygplan finns de i väldigt många olika utseenden och storlekar. Det finns också många specialgrenar inom dessa typer av flyg och för dessa typer finns det dessutom många specialplan. Om man är fullständig nybörjare inom denna sport finns det egentligen bara ett val man behöver göra och detta är om man vill flyga med eller utan en motor på planet.

Nybörjarens plan

För nybörjare finns de lätta segelplanen. Förutom dessa finns dock också det som kallas för en trainer. Detta plan har en hög vinge och en stor V-form. Det som är speciellt med plan för nybörjare är att modellen gör planen extra stabila. När vingarna har en V-form gör denna form att planet försöker räta upp sig själv. Det gör att dessa plan flyger av sig själva om man trimmar planen rätt. Denna modell styrs ofta genom kanalerna höjdroder, sidoroder och trottel istället för med skevroder. När man flyger planet använder man den högra spaken på sändaren för att styra rodren och den vänstra spaken styr gasen.

Det är viktigt att nybörjarplanet tål en del stryk eftersom att det mest troligt kommer att få känna en hel del på marken den första tiden. Om man sätter fast vingarna med gummisnoddar kan vingen lossna vid en krasch och då går de inte sönder lika lätt. Det kan också vara bra att sätta fast landstället på precis samma sätt. När det gäller landställen överlag finns de i två olika typer, trepunkts, eller tvåpunkts. När man styr sitt plan för första gången kommer man troligen att upptäcka att det är relativt svårt. När man sedan svänger med planets sidoroder kommer planet att luta åt det håll man svänger åt. Detta samtidigt som planets nos lutar neråt.

Skevrodertrainer

När man har passerat nybörjarstadiet kan det vara dags att prova att flyga ett plan med skevroder. På dessa plan sitter både roder och gas i den vänstra spaken, medan skev och höjd sitter i den högra. Planet styrs dock på samma sätt. Om man har någon kunnig som hjälper till vid flygningen kan skevrodertrainers ibland också fungera som förstamodell. Planet är lättare att göra olika manövrar med, men blir också något mer instabilt. Det behövs också mer fart för att planet ska kunna hålla sig i luften.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel