Vad man bör kontrollera?

Om man ska flyga modellflygplan finns det en hel del man bör kontrollera innan man startar. Om man ska flyga en modell man aldrig har flugit innan är det extra mycket som behöver kontrolleras.

För det första måste man kontrollera att alla roder står neutralt, ger lagom med utslag samt att de går åt rätt håll. Om inte måste detta repareras. Man måste också kontrollera att samtliga skruvar på planet är rätt åtdragna. Hur, roder, landningsställ, motor, hjul, servo samt servoarmarna måste alla sitta bra. Man måste dock tänka på att servons skruvar inte ska sitta för hårt. Om så är fallet kommer vibrationsdämparna av gummi inte att ha någon funktion alls.

Man bör också väga av planet för att kontrollera dess tyngdpunkt. Man får aldrig ha tyngdpunkten längst bak i planet eftersom att detta då kommer att bli instabilt. Vid varje roderutslag kommer planet också att överreagera. Om instruktionerna säger en sak om tyngdpunkten, bör man alltid följa dem. Att ha tyngdpunkt lite längre fram är ingen katastrof eftersom att planet fortfarande kommer att vara stabilt. Om man vill ha det absolut bästa resultatet bör dock tyngden ligga efter planets ritning.

Man ska också alltid kontrollera hur långt radion når. Som flygare ska man då fälla in antennen och gå iväg 15 meter eller helst mer. I instruktionsboken för sändaren står det hur långt bort en radio med infälld antenn ska kunna vara och fortfarande ha kontakt med planet. Man måste kunna styra rodern, och de ska inte skaka. Detta kontrolleras både med och utan gas. Små plan med mindre räckvidd testar man precis på samma sätt men det är då viktigt att komma ihåg att sändaren är lite svagare. Dock flyger man sällan särskilt lång bort med de allra minsta planen utan de hålls ofta i närheten.


william

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel